Welcome สาวกนกคิ้วดกทั้งหลาย (=..=)

Angry-Birds-Wall-Paper-Battle-Ground1

สวัสดีวันหยุดที่แสนจะรวดเร็ว เดี๋ยววันนี้จะนั่งอัพ season1 ให้จบและดองมานานขี้เกียจด้วย

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาตัวกันด้วยนะสาวกทั้งหลาย 

16/06/2013

Posted in all